Op. Dr. Özgür Kocamaz

Op. Dr. Özgür Kocamaz Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Özgür Kocamaz
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

2011 yılına kadar 1000 üzerinde açık kalp ameliyatına, 150 üzerinde konjenital kalp ameliyatına ve 1000 üzerinde perifer arter hastalıklarına bağlı ameliyatlarda bulundum. 2008 yılında Hollanda Maastrich’te ameliyatsız torakal ve abdominal aort anevrizmalarının ameliyatsız tedavisi üzerine çalışma gruplarında yer aldım. 2009 yılında bu konudaki çalışmaları Endologics damar ürünleri üzerine yaptığı çalışmalarla devam ettirdim.

İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp hastanesinde aort kapak korunarak yapılan anevrizma ve aort kök cerrahisi (David Prosedürü) üzerine 100 hasta gruplu çalışmalar yaptım. İskemik kalp hastalıkları cerrahisi, aort ve mitral kapak cerrahisi, boyun damarlarının kireçlenme hastalığı ve beyin enfarktları önleme konusuna yönelik birçok ameliyat teknikleri üzerine çalışmalarda bulundum.

2011 yılında Sinop Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde sorumlu hekim olarak ameliyatlarımıza devam ettim. Sinop Devlet Hastanesinde, beyin damar tıkanıklıkları, perifer arter hastalıkları ve damar balonlaşması hastalıklarında birçok kapalı yöntem tedavileri uyguladım.

Ulusal ve uluslar arası dergilerde birçok çalışma yazılarımız ile literatüre katkılarda bulunmaya çalışmaktayım.

2013 yılında yakın zamanda kaybettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Kaya Süzer ile Azerbaycan’nın Baku şehrinde Baku Medical Plaza Hastanesinde her türlü açık kalp ameliyatlarını yaptık. Hocamızı kaybettıkten sonra halen bu hastanede ameliyatlarımız gerçekleştirmekteyim.